SAS 75 jaar

Van SAS tot Special Forces Group, 75 jaar Belgische special forces

Om de oprichting van de Independent Belgian Parachute Company in 1942 te vieren en te herdenken, die zal leiden tot de 5e SAS Brigade, hebben de oprichters van onze Vriendenkring een uitzonderlijk boekalbum geproduceerd : vierhonderd pagina's, honderden foto's, kaarten en illustraties, die 75 jaar Belgische special forces terugbrengen.

[Foto: Marc DAEMEN]

 Plus...

Dankwoord van de Voorzitter

Aan het einde van dit aanzienlijke werk sprak de president van onze Amicale zijn dank uit aan allen die er bijna vier jaar hebben gewerkt. Hier volgt de tekst.


Eerst en vooral gaat onze bijzondere dank uit naar Zijne Majesteit Koning Filip die dit project sinds het prille begin zeer genegen is en zijn volle steun gegeven heeft, alsook aan zijn kabinetschef Baron van Daele en generaals Jef van den Put et Thierry Vandeveld voor hun hulp en hun betrokkenheid.
Het boek dat u vandaag voorgesteld wordt is het werk van gans een team. Het origineel idee komt van een groep nakomelingen en verwanten van de SAS’ers van het eerste uur (Holvoet, Crèvecoeur, Van Haezendonck, Blondeel, Temmerman) die een reportage wensten te maken over de geschiedenis van die SAS’ers, die onze ouders of onze voorlopers waren, om zo de jongere generaties beter te kunnen inlichten over de heroïsche daden die door hen werden gepleegd. Gezien het gebrek aan documenten met betrekking tot deze periode, werd de idee van een memorial boek snel aanvaard. Een aantal vrijwilligers schaarden zich achter het project en richtten hiervoor de Vriendenkring van de Belgische SAS vzw op.
Het zijn vooral deze mensen die ik wil bedanken voor hun ongelofelijke toewijding. Te beginnen met de auteurs die zich overtroffen hebben om de geschiedenis van SAS en special forces zo goed mogelijk weer te geven. Milo Genot, auteur van talrijke boeken over het onderwerp, heeft op een spannende wijze het verhaal van de Belgische SAS tijdens de oorlog gebracht, waarna Jean-Pierre Gaullet en Nico Van Dijck op hun beurt de onuitgegeven geschiedenis van de Gespecialiseerde Verkenningsploegen en van het Detachement Long Range Recce Patrols op voortreffelijke wijze hebben beschreven.
Ik dank ook de ploeg vrijwilligers die het enorme vertaalwerk op zich genomen heeft onder de deskundige leiding van kolonel op rust Walter Mertens : Jacques Van Herreweghe, Eddy Hoedt, Dirk G. en zijn broer Geert.
Het documentair opzoekingswerk werd gedaan door Marc Daemen, die met Fred Van Haezendonck, Percy Salembier en Filip Blommaert talrijke archieven uitgepluisd heeft om het boek zo goed mogelijk te illustreren. We danken hierbij de talrijke mensen die toegang verleend hebben tot hun persoonlijke collecties of kostbare getuigenissen geleverd hebben : Marc Backx, Bert Otté, Yves Brasseur, Fabian Visée, Victor Merckx, Henk Strating, M. Guelton, T. Secember, B. Masson, R. Callewaert, F. Van Kerkhoven, R. Peeters, Raymond Debelle, F. Bouckaert, J. Celis, S. Jeanmenne, C. Oliviers, H. Gielen, Y. Gonay, M. Certyn, Xavier Allard, Eddy Bourdeaud’hui, Fly, James, Jacques Bloemen, Arthur Daubercy, R. De Beuckelaere, Jean-Pierre Gaullet, Jacques Grauls, Sören Sunkler, Nestor Lugen, de families Blondeel, Daemen, Holvoet, Regner, Renkin, Temmerman, Heleven alsook het Pegasus Museum van Diest, het Koninklijk Legermuseum te Brussel, het Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht, het NSHQ en de ANPCV.
Voor de technische kaders, verzorgd door Dirk G., gaat onze dank uit naar Jean-Marie Van Wijnsberghe, Peter Verstraeten, Jean-Marie Geldhof van het Koninklijk Legermuseum, Bob Hilton, adjunct curator van het Airborne Assault Museum van Duxford en de onderzoekers van Mars and Minerva (SAS Regimental Association) voor hun raadgevingen en kostbare inbreng.
De kaarten zijn dan weer de vrucht van een minutieus werk uitgevoerd door Filip Blommaert, Paul van Neste, Arnould d’Oultremont, Dirk G. en Katelijne De Meulenaere. De basiskaarten werden
kosteloos ter beschikking gesteld door de bibliotheek van de Universiteit van Texas ( University of Texas Libraries)en FreeVectorMaps.com waarvoor onze dank.
De leden van het redactiecomité hebben ook hun een kostbare inbreng geleverd voor de organisationele aspecten verbonden aan de uitgifte van het boek. Ik citeer in het bijzonder Guy Blondeel, Raymond Holvoet en Paul Van Neste, zonder Patrick Crèvecoeur, Gerard Houben, Monique Blanpain-Temmerman en Freddy Meisch te vergeten. Betreffende het nalezen van de teksten bedank ik specifiek Guy Blondeel, Thierry Stainier, de gebroeders Dirk en Geert G., Jean-Pierre Gaullet en Arnould d’Oultremont.
Onze erkentelijkheid gaat ook uit naar de Verbroedering der Agenten Parachutisten en haar beheerder Philippe Renaut die ons steeds op een zeer sympathieke wijze ontvangen heeft voor onze vergaderingen en naar zijn echtgenote Isabelle voor de koffie en lekkere maaltijden.
Ook mag de grote betrokkenheid van Katelijne De Muelenaere van Design Sense vernoemd worden die met veel aandacht de lay out van het werk verzorgd heeft, alsook de zeer professionele aanpak van de Drukkerij Schoonaert.
Verder bedank ik de talrijke militaire autoriteiten, korpsoversten, korpsadjudanten en operatoren die tot het welslagen van het werk bijgedragen hebben met hun getuigenissen en raadgevingen : de admiraal William Mc Raven, generaals Marc Compernol en Robert De Clercq; kolonels et luitenanten-kolonels Jean Degreef, Michel Leenaers, Antonio Vitale, Roger Aerts, Alain Baumans, Frank Claeys , Bob Dufrane, Leslie Thoelen, Wim Denolf en Stuart Bradin; kapitein-commandant Emmanuel Vanden Borre; de SAS, operatoren en oud operatoren Jaak Daemen, Roger Durez, Bob Masson, Henri Falla, Roger De Beuckelaere, Denis Guillaume, Didier Philippe, Alain Fadeur, Yves Gonay, Peter Koopmans, Raymond Debelle, Steven Gelders, Chris Comhair, Xavier Allard, James, Fly, Rosco, Ollie; adjudant-chef Olivier Sevestre en eerste korporaal-chef Thierry Dutrieux .
De totstandkoming van dit boek werd ook gefaciliteerd door de talrijke vrienden en partners die infrastructuur en financiële middelen ter beschikking gesteld hebben. Ik noem onder andere de Prins Michel de Ligne, de burgemeesters Jan Laurys van Diest en Vincent van Quickenborne van Kortrijk, de firma Sioen Industries, de bank Degroof-Petercam- Havenbedrijf Antwerpen, alsook de heer Waucquez van W. Invest die langs deze weg hulde wil brengen aan zijn schoolmakker en vriend: “Onder-Luitenant (R) Gaëtan WAUCQUEZ, in herinnering aan Onder-Luitenant (R) Frédéric Boon van de 13de Compagnie van het 1ste Bataljon parachutisten overleden op 12 maart 1993 tijdens de opdracht Restore Hope in Somalië.”
Last but not least dank ik ook de naaste familieleden van alle leden van het redactiecomité, voor hun geduld en hun steun tijdens dit jarenlange werk.
Tom Bilo
Voorzitter Redactiecomité

Plus...

Erratum

Op pagina 387 vermeldden we in de lijst van Belgische SAS (bijlage 6 - nr 552) SAS Marcel Vlaeminck.

Het is eigenlijk SAS Julien Vlaeminck., die op 9 maart 1945 bij de SAS kwam en deelnam aan operaties in Nederland en Duitsland.