Amicale Belgian SAS Vriendenkring

Doel

ABSASV is een VZW. De vereniging heeft tot doel op moreel vlak het levendig houden en het vereren der nagedachtenis van de oudgedienden van de SAS en van de eruit voortvloeiende eenheden. Het onderhouden en het bevorderen onder haar leden van de gevoelens van burgerdeugd, kameraadschap en solidariteit, in de geest van de militaire eenheden waarin zij haar oorsprong vindt. Zij verklaart zich gehecht aan de fundamentele rechten en vrijheden en aan de grondwettelijke instellingen van het Koninkrijk België. Zij ontzegt zich bijgevolg elk recht tot inmenging in politieke, filosofische of taalkwesties.
 
Op het vlak van de openbare en culturele activiteiten het opsporen en vergaren van documenten en getuigenissen met betrekking tot de geschiedenis van de Belgische SAS en deze verspreiden via de gepaste kanalen en middelen. Het scheppen en het onderhouden van vriendschapsbanden tussen haar leden en de leden van elke gelijksoortige nationale of buitenlandse organisatie, waarvan de doelstellingen dezelfde zijn en aldus het bevorderen van een steeds grotere zin voor solidariteit tot ver over de nationale grenzen heen. Het promoten, organiseren, ontwikkelen en aanmoedigen van herdenkingsactiviteiten. 

Plus...

Raad van Bestuur

Voorzitter:                                      Kolonel SBH Tom BILO 
Vice Voorzitter:                              Geneesheer Kolonel Paul VAN NESTE

Vice Voorzitter:                              Raymond HOLVOET
Penningmeester:                           Bert OTTÉ
Archivaris:                                     Fred VAN HAEZENDONCK
Secretaris:                                    Marc VINDEVOGEL 

Plus...

Stichters

(In alfabetische volgorde)
Tom BILO, Monique BLANPAIN-TERMMERMAN, Filip BLOMMAERT, Guy BLONDEEL, Patrick CRÈVECŒUR, Marc DAEMEN, Jean-Pierre GAULLET, Dirk GEERS, Milo GENOT, Raymond HOLVOET, Gerard HOUBEN, Walter MERTENS, Arnould d'OUTREMONT, Percy SALEMBIER, Nico VAN DYCK, Fred VAN HAEZENDONCK, Paul VAN NESTE,